18/01/2019, 13:11:54

Hoạt động xã hội

Ngoài các trò chơi dân gian như: đập niêu, tung vòng, nhảy dây... các em còn được xem múa lân sư rồng, ảo thuật, kịch chú Cuội, chị Hằng... do chính các anh chị đoàn viên phục vụ các em.

Bài viết liên quan
© Copyright 2012 by Linh Trung Export Processing Zone. All rights reserved. Designed by KNAD CO., LTD.
linhtrungepz.com
LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE
Hamlet 4, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh cty, Viet Nam.
Tel: 84-8-3896 2356; Fax: 84-8-3896 2350
HIT COUNTER