18/01/2019, 13:11:44

Tuyển dụng

Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) là công ty kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư & phát triển hạ tầng các Khu Chế Xuất & Công nghiệp Linh Trung 1, 2 và 3. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, hiện Công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

© Copyright 2012 by Linh Trung Export Processing Zone. All rights reserved. Designed by KNAD CO., LTD.
linhtrungepz.com
LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE
Hamlet 4, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh cty, Viet Nam.
Tel: 84-8-3896 2356; Fax: 84-8-3896 2350
HIT COUNTER