18/01/2019, 13:12:04

Công đoàn tổ chức văn nghệ gây quỹ cho Công trình Xanh - Sạch - Đẹp

“Sức sống 30 năm” là chương trình văn nghệ do Quận Đoàn, Hội LHTN Việt Nam quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm gây quĩ và tuyên truyền vận động người dân cùng chung sức với đoàn viên, thanh niên trong quận hoàn thành các công trình thanh niên xanh – sạch – đẹp chào mừng 40 năm.

© Copyright 2012 by Linh Trung Export Processing Zone. All rights reserved. Designed by KNAD CO., LTD.
linhtrungepz.com
LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE
Hamlet 4, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh cty, Viet Nam.
Tel: 84-8-3896 2356; Fax: 84-8-3896 2350
HIT COUNTER