LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE

Lịch sử hình thành

KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG I

Ngày 31 tháng 8 năm 1992, Ủy Ban Nhà Nước Về Hợp Tác và Đầu Tư (nay là Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư) đã cấp giấy phép số 412/GP cho phép thành lập Công ty Liên Doanh Khai Thác và Kinh Doanh Khu Chế Xuất Sài Gòn - Linh Trung (gọi tắt là Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung). Bên Việt Nam là Khu Chế Xuất Sài Gòn (nay là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghiệp Sài Gòn); Bên nước ngoài là Strategic Development International Corp. - SDIC (Hồng Kông) và Công ty Velox Industries (H.K) Corporation Limited (Hồng Kông).

Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung có chức năng xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Chế Xuất Sài Gòn - Linh Trung (Nay là Khu Chế Xuất Linh Trung I) rộng 60 hecta đất tại xã Linh Trung, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vốn đầu tư của Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung là 14 triệu Đô La Mỹ, trong đó vốn pháp định là 6 triệu Đô La Mỹ, mỗi bên trong liên doanh góp 50% vốn pháp định.

Ngày 12 tháng 12 năm 1994, Ủy Ban Nhà Nước Về Hợp Tác và Đầu Tư đã cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh số 412/GPĐC, cho phép Công ty Xuất Nhập Khẩu Điện Khí Trung Quốc (Bắc Kinh, Trung Quốc) (nay là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu Điện Khí Trung Quốc) trở thành đối tác liên doanh mới thay thế đối tác liên doanh bên nước ngoài cũ.

Đầu năm 1995, từ vùng đất là rừng cao su rộng 60 hecta, Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung đã tiến hành đền bù giải tỏa và từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Chế Xuất Sài Gòn - Linh Trung. Đến năm 2000, toàn bộ cơ sở hạ tầng Khu Chế Xuất Sài Gòn - Linh Trung như: Hệ thống đường nội khu, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cung cấp điện, hệ thống cung cấp nước, nhà máy xử lý nước thải tập trung, trạm cung cấp nước, tòa nhà văn phòng, văn phòng hải quan, cảnh quan cây xanh… đã được xây dựng hoàn chỉnh và đã cho thuê hết 100% diện tích đất có thể cho thuê.

Hiện tại có 32 dự án nước ngoài và trong nước đang đầu tư nhà máy hoạt động sản xuất với tổng vốn đầu tư là 248 triệu Đô La Mỹ, sản xuất các sản phẩm: Điện - điện tử, cơ khí chính xác, giày da, may mặc, đồ gỗ… xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Năm 2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,3 tỷ Đô La Mỹ, giải quyết việc làm cho 49 ngàn lao động.

 

KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG II

Ngày 22 tháng 5 năm 2000, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư đã cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh số 412/GPĐC3, cho phép Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung thuê toàn bộ diện tích 61,7 hecta đất của Khu Công Nghiệp Tam Bình 1 tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để thành lập Khu Chế Xuất Linh Trung II. Vốn đầu tư của Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung là 26,5 triệu Đô La Mỹ, trong đó vốn pháp định là 8,5 triệu Đô La Mỹ, mỗi bên trong liên doanh góp 50% vốn pháp định.

Ngay từ cuối năm 2000, Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung đã tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Chế Xuất Linh Trung II. Đến năm 2003, toàn bộ cơ sở hạ tầng Khu Chế Xuất Linh Trung II như: Hệ thống đường nội khu, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cung cấp điện, hệ thống cung cấp nước, nhà máy xử lý nước thải tập trung, trạm cung cấp nước, tòa nhà văn phòng, văn phòng hải quan, cảnh quan cây xanh… đã được xây dựng hoàn chỉnh và đã cho thuê hết 100% diện tích đất có thể cho thuê.

Hiện tại có 40 dự án nước ngoài đang đầu tư nhà máy hoạt động sản xuất với tổng vốn đầu tư là 130 triệu Đô La Mỹ, sản xuất các sản phẩm: Điện - điện tử, cơ khí chính xác, giày da, may mặc, đồ gỗ… xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Năm 2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1 tỷ Đô La Mỹ, giải quyết việc làm cho 29 ngàn lao động.

KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP LINH TRUNG III

Ngày 27 tháng 12 năm 2002, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư đã cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh số 412/GPĐC6, cho phép Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung thành lập Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Linh Trung III tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, với tổng diện tích đất 203,8 hecta, trong đó 193,8 hecta đất công nghiệp và 10 hecta đất nhà ở của công nhân và chuyên gia. Vốn đầu tư đăng ký của Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung là 55,5 triệu Đô La Mỹ, trong đó vốn pháp định là 17 triệu Đô La Mỹ, mỗi bên trong liên doanh góp 50% vốn pháp định.

 Trong năm 2003, từ vùng đất canh tác nông nghiệp rộng 203,8 hecta, Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung đã tiến hành đền bù giải tỏa và từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Linh Trung III. Đến năm 2011, toàn bộ cơ sở hạ tầng Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Linh Trung III như: Hệ thống đường nội khu, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cung cấp điện, hệ thống cung cấp nước, nhà máy xử lý nước thải tập trung, trạm cung cấp nước, tòa nhà văn phòng, văn phòng hải quan, khu lưu trú dành cho công nhân và chuyên gia, cảnh quan cây xanh… đã được xây dựng hoàn chỉnh.

Hiện tại có 69 dự án nước ngoài và trong nước đang đầu tư thuê 105 hecta đất xây dựng nhà máy hoạt động sản xuất với tổng vốn đầu tư là 310 triệu Đô La Mỹ, sản xuất các sản phẩm: Điện tử, cơ khí, dụng cụ thể thao, may mặc, đồ gỗ, sản phẩm nhựa và màng nhựa, hóa chất… xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Năm 2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 805 triệu Đô La Mỹ, giải quyết việc làm cho 14 ngàn lao động. Tỷ lệ lấp đầy cho thuê đất đạt 80% đất có thể cho thuê.

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Ban Quản Lý Các Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 412022000362 và ngày 20 tháng 4 năm 2012, Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Tây Ninh đã cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 45222000168, về việc đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư, đổi tên Công ty Liên Doanh Khai Thác và Kinh Doanh Khu Chế Xuất Sài Gòn - Linh Trung thành Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sepzone - Linh Trung (Việt Nam), viết tắt là Sepzone - Linh Trung, với ngành nghề đăng ký kinh doanh là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Chế Xuất Sài Gòn - Linh Trung và Khu Chế Xuất Linh Trung II tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Linh Trung III tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

Hotline tư vấn miễn phí: 84-028-3896 2356