LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE

CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCX LINH TRUNG TUYỂN DỤNG

CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCX LINH TRUNG TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Việt Nam), chủ đầu tư hạ tầng KCX Linh Trung tuyển dụng: CHỨC DANH : NHÂN VIÊN KỸ THUẬT – BẢO TRÌ Số lượng: 07 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  TRỢ LÝ XÂY DỰNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ XÂY DỰNG

Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Việt Nam), chủ đầu tư hạ tầng KCX Linh Trung cần tuyển dụng CHỨC DANH : TRỢ LÝ XÂY DỰNG Số lượng: 01 người

Hotline tư vấn miễn phí: 84-028-3896 2356