LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE

Tập huấn cải cách hành chính cho CBCNV

Sáng ngày 4/6/2012, tại Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung 2, BCH T.Ư Đoàn đã tổ chức lớp tập huấn về “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2012” cho cán bộ Đoàn của các sở, ban, ngành tại các Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung.

Chiều ngày 4/6/20122, Thành Đoàn Khu công nghệ cao và Ngân hàng Đông Á thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thoả thuận hợp tác thực hiện Dự án.

Hotline tư vấn miễn phí: 84-028-3896 2356