LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE

Khu Chế Xuất Linh Trung 2

Khu chế xuất Linh Trung II được khai thác vào tháng 5 năm 2000. Khu II cách khu I khoảng 7km, có tổng diện tích là 61,7ha, cũng nằm tại Quận Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Khu này quy hoạch một nửa thành khu chế xuất và một nửa thành khu công nghiệp.

Đến nay, Khu Linh Trung II đã có 41 nhà đầu tư đến thuê đất và nhà xưởng tiêu chuẩn, với tổng vốn đầu tư hơn 130 triệu USD, đã cho thuê lắp đầy diện tích, 40 nhà đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt 611 triệu USD, tạo cơ hội việc làm cho hơn 30 ngàn lao động.

Hotline tư vấn miễn phí: 84-028-3896 2356