LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE

Khu Chế Xuất Linh Trung 3

Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Linh Trung III được trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế gồm:

a. Cung cấp điện:
Điện cung cấp đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1985-1994.

b. Cung cấp nước:
Nuớc cung cấp đạt tiêu chuẩn Việt Nam TC 505/BYT. Nhà máy nước có khả năng cung cấp 15.000m3/ngày.

c. Hệ thống thông tin liên lạc:
Có khoảng 1.500 dây điện thoại IDD cung cấp cho các xí nghiệp trong khu.

d. Xử lý nước thải:
Nước thải được xử lý sơ bộ tại nhà máy đạt tiêu chuẩn Khu công nghiệp trước khi thải ra từ các xí nghiệp và sẽ được xử lý tập trung tại nhà máy xử lý nước thải của khu đạt tiêu chuẩn TCVN40:2011/BTNMT khi thải ra hệ thống thoát nước bên ngoài khu. Nhà máy xử lý nước thải có khả năng xử lý 10.000m3/ngày.

e. Đường nội bộ:
Hệ thống đường nội bộ được trải bê tông nhựa nóng và thiết kế theo tiêu chuẩn VN H18-H30.

Hotline tư vấn miễn phí: 84-028-3896 2356