LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE

Thông tin ISO

Công ty TNHH SEPZONE - Linh Trung (Vietnam) cam kết thực hiện:

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  1. Bảo đảm chất lượng quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng, tiện ích công cộng ngày càng tốt hơn.
  2. Hấp dẫn thu hút đầu tư.
  3. Khai thác kinh doanh đạt hiệu quả cao.
  4. Khách hàng hài lòng.

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

  1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.
  2. Duy trì và phát triển Thương Hiệu Xanh Bền Vững của công ty.
  3. Khuyến khích và phát huy mọi nguồn lực sáng tạo của tất cả các thành viên công ty trong các hoạt động bảo vệ mội trường.
Hotline tư vấn miễn phí: 84-028-3896 2356